W pierwszym kwartale bieżącego roku na pobyt stały zameldowały się 42 osoby a na pobyt czasowy 46. Wymeldowania z pobytu stałego dokonała 1 osoba, a z pobytu czasowego 4.

Na koniec 1 kwartału w gminie Rudna na pobyt stały zameldowanych było 7476 osób. W pierwszym kwartale związek małżeński zawarło 6 par, urodziło się 9 dzieci (4 dziewczynki oraz 5 chłopców). Zmarło natomiast 21 osób (9 kobiet i 12 mężczyzn). 3 małżeństwa rozwiodły się, a owdowiało 5 osób.