Bardzo silne wiatry a nawet huragany. Opady deszczu lub śniegu. Niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywać dachy. Na właścicielach domów, stodół i innych zabudowań ciąży obowiązek zabezpieczenia swojego majątku, aby zminimalizować skutki zmian pogody.

Najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu. Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów.

– W tej sytuacji zawiadamiam, że już zwróciłam się do wszystkich wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w całym kraju, aby zachowali czujność i gotowość do pełnej współpracy na swoich terenach – mówi Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.cała

Polska