Z uwagi na występujące aktualnie  warunki atmosferyczne, planowane na dzień 18.04.2024  zamknięcie  drogi powiatowej nr1210D relacji Miłogoszcz – Radomiłów zostanie przesunięte na dzień 19.04.2024 r.

Pozostałe warunki funkcjonowania objazdu bez zmian tj.:

Na czas realizacji robót bitumicznych nastąpi całkowite zamknięcie drogi oraz wyznaczenie objazdu. Trasa objazdu – zgodnie z załączonym rysunkiem  nr 0

Linia autobusowa nr 133 zmienia swój przebieg poprzez wyłączenie z obsługi przystanków autobusowych (w m. Miłogoszcz), zgodnie z rysunkiem nr 14.

Planowany czas funkcjonowania zmienionej organizacji ruchu –  do dnia 23.04.2024 r.

W przypadku dalszego utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających realizację prac bitumicznych termin wprowadzenia objazdu może ulec zmianie  o czym będziemy informowali Państwa na bieżąco.

DP1210D zamkniecie – 0

DP1210D zamkniecie – 14