Uwaga kierowcy, zmiana organizacji ruchu w Kliszowie Kierowców wjeżdżających do Kliszowa od strony Wądroża prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
W miejscu zdemontowanego progu zwalniającego ustawiono nowe znaki.

Uruchomienie komunikacji publicznej na terenie gminy wiąże się ze zmianami. Na drogach, po których poruszają się autobusy nie może być progów zwalniających.

Taki próg zlikwidowany został właśnie w Kliszowie. Zastąpiła go szykana – element umieszczany na drodze, w celu wymuszenia zmniejszenia prędkości.

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa w gminie Rudna.