Na podstawie zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Górzynie prowadzone są uzgodnienia dotyczące koncepcji budowy obiektu.

Strażacy z górzyńskiego OSP otrzymają nową remizę. Dokumentacja ma uwzględniać rozbiórkę istniejącego budynku oraz budowę nowej remizy OSP. Dodatkowo ma powstać drewniana wiata z oświetleniem i utwardzony plac o powierzchni około 70 m2 z oświetleniem. Cały teren wokół remizy będzie oświetlony i zagospodarowany, pojawią się chodniki i miejsca parkingowe. Na razie projektanci pokazali pierwsze wstępne wizualizacje budynku.

– W remizie ma być dwustanowiskowy garaż, wieża do suszenia strażackich węży, pomieszczenie socjalne, sanitariaty i szatnia – wylicza Tomasz Cepiński, z referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Rudna.

Ponadto remiza ma posiadać instalację oświetlenia ogólnego, nocnego, ewakuacyjnego i awaryjnego,  instalację elektryczną, instalację odgromową, instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody i p.poż, instalację wentylacji, wodno-kanalizacyjną i gazową oraz monitoring.