Już po raz piąty proboszczowie parafii pw. Św. Urszuli w Gwizdanowie ks. Tomasz Hęś oraz ks. Sławomir Sorokanycz z parafii prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Studzionkach zaprosili na ekumeniczne nabożeństwo. Wierni obrządku rzymsko-katolickiego oraz prawosławnego wspólnie modlili się i kolędowali w cerkwi w Studzionkach.

Gospodarz tegorocznego spotkania ks. Sławomir Sorokanycz przypomniał, że wierni obu wyznań zamieszkali obok siebie w Gminie Rudna po II wojnie światowej jako przesiedleńcy. Początkowa nieufność szybko przerodziła się we wspólnotę. – Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, pomagać sobie i poprzez codzienne życie budować nasz lokalny ekumenizm. Pracujemy razem, nasze dzieci chodzą razem do szkoły czy przedszkola i nie ma znaczenia, w jakim języku modlimy się w kościele czy w cerkwi. Uzupełniamy się i jesteśmy sobie bliscy.

– Cieszę się, że kolejny raz mogliśmy spotkać się i dać świadectwo naszego człowieczeństwa, ale przede wszystkim przyjaźni i wyjątkowej więzi, jaka nas łączy – dodał ks. Tomasz Hęś.

W spotkaniu wzięli udział wierni obu wyznań, a także ks. dr Józef Lisowski, kanclerz Diecezji Legnickiej; Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna; Ryszard Jaśkowski, dyrektor Huty Miedzi Cedynia; Piotr Czekajło, Sekretarz Gminy Rudna; Marzena Rzeszowska, dyrektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Rudna; sołtysi z Gminy Rudna oraz radny Michał Nagrant. Muzycznie nabożeństwo wzbogaciły chór cerkiewny ze Studzionek oraz chór z parafii w Gwizdanowie.