W Chobieni przy drodze wojewódzkiej powstanie chodnik, który poprawi bezpieczeństwo pieszym i zmotoryzowanym. Wójt gminy Adrian Wołkowski podpisał umowę z wykonawcą tego zadania.

Spółką Ragan, w ciągu sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy w miejscowości Chobienia przy ul. Głogowskiej wykona chodnik. Inwestycja ta prowadzona zostanie na drodze, która nie jest własnością gminy. W celu przyspieszenia prac, które finalnie mają poprawić bezpieczeństwo pieszym i zmotoryzowanym mieszkańcom Chobieni, wójt gminy Rudna zaangażował się w rozmowy z właścicielem drogi. To kolejna inwestycja, którą zrealizuje gmina Rudna. – Są miejsca na drogach gdzie nie ma czasu na oczekiwanie, aż  zarządca zabezpieczy pieniądze i rozpocznie inwestycję. Korzystamy tu z opcji 50 proc. naszego wkładu. Wkładu gminy Rudna – dodaje wójt Wołkowski.

– Gmina Rudna będzie pełniła funkcję inwestora zastępczego przy realizacji zadania na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna zadania własnego Województwa Dolnośląskiego – mówi Tomasz Cepiński kierownik Referatu Inwestycji Urząd Gminy Rudna.

Zakres prac wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. 59+030 do 60+205.” Jest bardzo szeroki. Zgodnie z umową zaplanowano: budowę chodnika o nawierzchni bitumicznej na dł. ok 1 km, budowę zjazdów, dojść do posesji, remont nawierzchni jezdni na odcinku ok. 555 mb, remont istniejącego chodnika i zjazdów na dł. ok 202 mb, budowę kanału technologicznego, odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi, reprofilację i oczyszczenie skarp rowu wraz z lokalnym umocnieniem skarp płytami ażurowymi.

Koszt realizacji robót budowlanych 3 443 940,64 zł. Zadanie finansowane będzie po 50 % kosztów przez Gminę Rudna oraz Województwo Dolnośląskie. Nowa inwestycja wykonana zostanie w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.