Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 133 500,00 zł w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023, Moduł I.

Pierwsze prace już ruszyły. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w budynku przy ul. Ścinawskiej 21 w Rudnej na potrzeby utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+.

Utworzenie miejsc w „Klubie Senior+” dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60 lat i więcej to przede wszystkim zapewnienie bogatej oferty różnorodnych zajęć, zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń i sanitariatów, montaż klimatyzacji, wymianę źródeł światła na energooszczędne, wyposażenie pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz przygotowywania i spożywania posiłków.

Łączna wartość prac to 203 682,02 zł.