W 2022 roku urodziło się 31 dziewczynek i 26 chłopców. Dziewczynkom najczęściej nadawano imię OLIWIA i chłopcom MIKOŁAJ.

Fot. P. Krażewski. Prawa autorskie zastrzeżone.

W 2022 roku na terenie gminy Rudna urodziło się 57. dzieci (31. dziewczyn i 26. chłopców). Najczęściej nadawanym imieniem wśród dziewczynek było imię: Oliwia (4), Zuzanna (3), Lena (3). Natomiast wśród chłopców Mikołaj (3), Kacper (2), Kornel (2), Jakub (2) i Igor (2).

53. pary zawarły związek małżeński, w tym 38. małżeństw zostało zarejestrowanych w USC Rudna, zarejestrowano 15. rozwodów a owdowiało 36. osób

Zmarły 94. osoby (42. kobiety i 52. mężczyzn). Liczba mieszkańców zmniejszyła się o 37. osób i na dzień 31.12.2022 wynosiła 7479.