Rozpoczęto prace przy budowie rurociągu magistralnego w Koźlicach.

W ramach zadania „Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do m. Koźlice” zostanie wykonany nowy odcinek sieci wodociągowej o średnicy zewnętrznej 160 mm, długości 418 metrów wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej. Wykonany będzie również dodatkowy hydrant. Przypomnijmy, że budowa rurociągu w Koźlicach jest częścią większej inwestycji. Kolejny odcinek rurociągu magistralnego powstanie w rejonie Rynarcic.
Jak podkreśla wykonawca, inwestycja ta wpłynie na poprawę wydajności sieci i zmniejszy jej awaryjność. Koźlice to bardzo nowoczesne sołectwo w naszej gminie, bardzo szybko się rozbudowuje, przybywa nowych mieszkańców. W związku z tym budowany jest rurociąg magistralny, a kolejnym etapem będzie poprawa infrastruktury drogowej. Wszystko to jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Koszt robót w Koźlicach to ponad 150 tys. zł.