Remont drogi Naroczyce-Górzyn to nie wszystko. Będzie jeszcze chodnik i nowa droga dla Kolonii Naroczyce.

Aktualnie przygotowywane są dokumenty tej inwestycji. Planuje się, że we wrześniu będzie gotowy projekt. Mieszkańcy Naroczyc-Kolonia od wielu lat zabiegają o nową nawierzchnię na drodze i chodniku. Przypomnijmy, że starostwo remontuje obecnie drogę pomiędzy Naroczycami i Górzynem, jednak kilkuset metrowy odcinek przy miejscowości Naroczyce-Kolonia nadal nie widniał we planach powiatu. Jedyna odpowiedź z powiatu była- brak pieniędzy. Sprawę w swoje ręce wziął wójt – 750 metrowy odcinek drogi powiatowej w Naroczycach-Kolonii od dawna czeka na remont. Pojawiła się szansa na dotację z Polskiego Ładu. Wójt na spotkaniu ze starostą uzgodnili sposób realizacji i finansowania tego zadania – mówi radny Andrzej Górzny.

Jeżeli nie będzie problemu z wyłonieniem wykonawcy zadania, to jest duża szansa na rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku. -– Po otrzymaniu dokumentacji przystąpimy do remontu nawierzchni i budowy chodnika w Naroczycach-Kolonii – mówi Adrian Wołkowski wójt gminy Rudna.

Koszty dokumentacji pokryje starostwo. Inwestycja zostanie sfinansowana z Polskiego Ładu i budżetu gminy Rudna.

Starostwo zleciło już opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1211D w miejscowości Naroczyce – Kolonia. Zakres prac obejmuje 750 mb drogi. W ramach prac przewiduje się wykonanie wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej, chodnika, pobocza z kruszywa kamiennego, powierzchniowego odwodnienia drogi.