Prace budowlane już wystartowały. Dzięki inwestycji poszerzona zostanie istniejąca jezdnia drogi gminnej. Mieszkańcy zyskają również nowy chodnik.

Obecnie droga jest za wąska dla tak dużego ruchu samochodów. W ramach inwestycji ekipy budowlane częściowo poszerzą istniejącą jezdnię i wybudują nowy chodnik o długości ok. 170 m. Przebudują także rów przydrożny, wybudują kanał technologiczny oraz system odwodnienia sprowadzający wody opadowe i roztopowe z drogi i chodnika do istniejących rowów przydrożnych oraz cieku wodnego.

– Mieszkam tu od ponad 20 – lat, a przejść się nie dało. Drogę kiedyś zrobili, a chodnika nie było, za to wąsko i niebezpiecznie. Dobrze, że teraz to robią. Sporo ludzi tędy chodzi, nawet na spacery – mówi mieszkający przy ulicy Polnej Stefan Janiczek. Mieszkająca obok sąsiadka potwierdza, że droga – zwłaszcza na mostku – jest bardzo wąska. Chodnik poprawi bezpieczeństwo.

W celu realizacji inwestycji gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jeszcze w sierpniu 2021 roku. Kwota pozyskana na ten cel to 314 664 zł. Zgodnie z planem mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej drogi i chodnika na początku jesieni.