Mieszkańcy Gminy Rudna mogą nadal korzystać z weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej w przychodni w Rudnej. Umowę podpisano w tym zakresie z Cuprum-Med.

Z pomocy lekarza internisty oraz opieki pielęgniarskiej można korzystać w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00. Świadczenia są udzielane na miejscu  w przychodni lub w formie teleporady. Od kwietnia 2022 roku, kiedy uruchomiono weekendową opiekę zdrowotną, skorzystało z niej wielu chorych.

– Zdecydowaliśmy o kontynuowaniu tej formy opieki lekarskiej. Mieszkańcy Gminy Rudna mogą w weekendy uzyskać poradę lekarza na miejscu, co zdecydowanie skraca drogę pacjenta do otrzymania niezbędnej pomocy – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Z weekendowej opieki w przychodni w Rudnej mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Rudna. Umowa została zawarta do końca czerwca 2023 roku.