Mieszkańcy gminy Rudna mogą nadal korzystać z weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej w przychodni w Rudnej.

Gmina podpisała umowę pozwalającą nadal świadczyć pomoc lekarska i pielęgniarską w soboty niedziele w godzinach od 10.00 do 18.00. Świadczenia są udzielane na miejscu w przychodni lub w formie teleporady.Umowa obowiązuje do 30 grudnia tego roku.

Przypomnijmy, że weekendową opiekę zdrowotną uruchomiono w kwietniu ubiegłego roku. Skorzystało z niej wielu chorych. Od stycznia do czerwca tego roku w weekendy było 1353 pacjentów. Największa ich liczba została odnotowana w weekend 15-16 kwietnia – łącznie 129 osób.

Weekendowa opieka zdrowotna została uruchomiona aby ułatwić mieszkańcom gminy Rudna dostęp do lekarza w soboty i niedziele (wyjątkiem są 11 listopada oraz 24 grudnia i 31 grudnia).

Na wizytę można zarejestrować się osobiście bądź telefonicznie pod numerami telefonu rejestracji Przychodni w Rudnej: 76 759 12 00; 76 754 46 10; 76 754 61 11.

Nie są to jedyne dodatkowe usługi medyczne opłacane z budżetu gminy Rudna. W ramach innej umowy, mieszkańcy naszej Gminy mają szerszy dostęp do specjalistów niż wynika to z kontraktów z NFZ. Mowa o poradniach: kardiologiczna, diabetologiczna, otolaryngologiczna neurologiczna, ginekologiczno-położnicza, endokrynologiczna, a także pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej, dotyczy to też lepszej dostępności lekarza POZ w Rudnej i Chobieni, niż wynika to z umowy z NFZ.