Plakat informacyjny. Skutki pandemii COVID-19 dotknęły wszystkich, zwłaszcza osób młodych, przed 30 rokiem życia, które często jako pierwsze traciły zatrudnienie. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy po 1 marca 2020 roku zostali bez pracy i nadal są nieaktywni zawodowo, Agencja Rozwoju Regionalnego “AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie rozpoczęła realizację projektu umożliwiającego ich powrót do aktywności zawodowej.

W ramach projektu “Mój biznes – moja przyszłość” udzielana jest nieodpłatna pomoc już od pierwszych kroków, dotyczących kwalifikowalności i przygotowania dokumentów zgłoszeniowych, poprzez etap szkoleniowy, aż do rejestracji własnej działalności gospodarczej. Bezzwrotna pomoc finansowa wynosi aż 23 050,00 zł na otwarcie firmy. Dodatkowo przewidziane jest półroczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2 000,00 zł.

Szczegóły dotyczące projektu: https://www.agroreg.com.pl/index.php/oferta/moj-biznes-moja-przyszlosc