Program priorytetowy „Moja woda” skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych zdecydowanych na instalację zatrzymującą wody opadowe lub roztopowe.

Dotacja zostaje przyznana w 80 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż i uruchomienie instalacji takich jak np., zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego zatrzymania wykorzystanej wody itp.

Nowy nabór planowany jest na II kwartał 2021 r. Wnioski należy składać przez portal beneficjanta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.