Mieszkańcy Gawronek mogą już korzystać z nowego przystanku. Użytkowane poprzednie zadaszenie, postawione wiele lat temu, było mocno skorodowane z niestabilnymi już podporami. Dlatego gmina zdecydowała o rozebraniu starej wiaty i postawieniu nowej.

W ramach prac budowlanych wykonano utwardzone pobocze z kostki betonowej o długości około 32 metrów, utwardzenie pod wiatę przystankową oraz przepuszczalną opaskę gruntową.

– Na przystanku w Gawronkach zamontowano również nową wiatę oraz tablicę informacyjną. Pasażerowie mogą teraz wygodniej oczekiwać na autobusy – informuje Tomasz Cepiński z Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Rudnej.

Potwierdza to sołtys Piotr Gambal. – Z naszej miejscowości codziennie do szkoły oraz pracy do Lubina dojeżdża kilka osób. Nowa linia 113 kursująca od początku stycznia świetnie się sprawdza. Nowy przystanek też wygląda bardzo dobrze.

Zagospodarowanie pasa drogowego przy wiacie przystankowej w Gawronkach to koszt 59 380 złotych.