W zbiorniku w Czernicy, który łączy się z Odrą oraz w fosie miejskiej Wrocławia zaobserwowano śnięte ryby.

Sekcja ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu Gminy Rudna prosi o przekazywanie informacji o wszelkich zaobserwowanych śniętych rybach, innych zwierzętach lub zanieczyszczeniu rzeki w obrębie odcinka Odry, który przepływa przez teren naszej gminy.

Informację można przekazać osobiście w tut. Urzędzie w pokoju numer 11 w Sekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej lub telefonicznie pod numerem 76-74-92-135.