Od kilku tygodni prowadzone jest wykaszanie poboczy przy gminnych drogach, skwerach terenach zielonych. Jedną z ekip spotkaliśmy w środę przy pracy w Brodowie. Wykaszała teren przy placu rekreacyjnym.

Ekipa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodowie.