Więźba dachowa montowana jest na budynku w Brodowie. Powstają tam mieszkania komunalne. 

Brodów pałac W budynku zdemontowano już stary drewniany strop i wykonano nowy. Pojawiły się także żelbetowe schody. Teraz trwa montaż więźby dachowej, na której zostanie położony dach wraz z ociepleniem.

Kolejne prace obejmą remont piwnicy i wydzielenie tam pomieszczenia technicznego, gdzie zostanie zamontowany kocioł gazowy. Przyszli lokatorzy otrzymają wydzielone w piwnicy komórki lokatorskie przynależne do mieszkań. Zgodnie z planem budowy zmieni się układ funkcjonalny mieszkań, a w całym budynku zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Teren wokół budynku zostanie ponadto zagospodarowany i ogrodzony.

Na adaptację pałacu w Brodowie na lokale mieszkaniowe Gmina Rudna przeznaczyła kwotę 1 540 222,90 złotych, z czego 900 000 złotych pozyskała z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mieszkania będą gotowe w kwietniu 2022 roku.