Z inicjatywy wójta Gminy Rudna Adriana Wołkowskiego kolejna droga w Gminie Rudna zostanie wyremontowana.

– Dofinansowaniem rządowym objęta została długo wyczekiwana przez mieszkańców modernizacja ponad kilometrowego odcinka drogi do Gawronek. Cieszę się, że moje kilkuletnie starania o remont tego odcinka wchodzą w etap realizacji – mówi Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.

Ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Otwarcie ofert nastąpi 4 kwietnia 2024 r. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu pięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

Zakres prac obejmuje remont drogi o nawierzchni bitumicznej, remont istniejących zjazdów, poboczy oraz przepustu drogowego.

Gmina Rudna zadeklarowała pokrycie wkładu własnego na realizację zadania w kwocie blisko   900 tys. zł.