Mieszkańcy Gminy Rudna mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego).

źródło: Freepik.pl 

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 12 00:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 208, II piętro),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w tym przypadku wniosek musi zostać potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – zgodnie z artykułem 11 ust. 2 ustawy O zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Pobierz WNIOSEK

Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym.

Przypominamy, że wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla kamiennego przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie do 31 grudnia 2022 r. Wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną zweryfikowane m. in. na podstawie danych dotyczących przyznanego dodatku węglowego oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca otrzyma zawiadomienie o przysługującym mu prawie do preferencyjnego zakupu.

Więcej informacji: Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Rudna, pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 208, tel. 76 749 21 31.