Do 15 lutego 2022 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Rudna za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku. 

Nagroda taka może zostać przyznana osobom zamieszkałym na terenie gminy, które są członkami gminnych klubów sportowych lub klubów spoza terenów gminy. Mogą ją również otrzymać trenerzy prowadzący szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody przyznaje się za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.

Kto może otrzymać nagrodę?

Nagrodę przyznaje się osobie fizycznej, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody zdobyła:

Miejsce I-X na:

  • igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy
  • igrzyskach paraolimpijskich
  • pucharze świata lub pucharze Europy
  • mistrzostwach Polski
  • ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży lub młodzieżowych mistrzostwach Polski
  • mistrzostwach Unii Europejskiej

Miejsce I-III na :

  • mistrzostwach międzywojewódzkich
  • ogólnopolskich turniejach
  • międzywojewódzkich turniejach

Wzór wniosku znajduje się TUTAJ

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata lub ich kopie, potwierdzone przez trenera lub władze klubu. Więcej informacji o nagrodach udziela Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Gminy Rudna, tel. 76 749 21 10.