Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej przypomina, że można już składać wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Aby zachować ciągłość wypłat, wnioski należy składać w określonych terminach.

Okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych trwa do 31 października 2021 roku, natomiast dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 30 września 2021 roku.

– Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń rodzinnych, wniosek należy złożyć nie później niż do 30 listopada bieżącego roku. W przypadku świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie później niż do 31 października bieżącego roku – zaznacza Dorota Wojtun-Koblańska z GOPS w Rudnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników GOPS w Rudnej pod nr tel. 76 847 90 31 oraz 76 847 90 33.

Ponadto informacje o realizowanych świadczeniach dostępne są na stronie www.gops.rudna.pl w zakładce Aktualności -> Świadczenia rodzinne (KLIKNIJ).