Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin w Polsce oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą klimatyczną. W związku z tym producenci rolni mogą składać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych.

Susza rolnicza w Polsce

W czwartym okresie raportowania., tj.: od 21 kwietnia do 20 czerwca 2022 r. stwierdzono występowanie suszy rolniczej na terytorium Polski.

W województwie dolnośląskim potwierdzono występowanie suszy rolniczej
w następujących uprawach:

 • zboża jare
 • zboża ozime
 • krzewy owocowe
 • truskawki
 • rzepak i rzepik
 • rośliny strączkowe
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • drzewa owocowe

Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi powoływania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, informuje, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziło specjalną, publiczną aplikację.

Po zalogowaniu do aplikacji podpisem zaufanym, producent rolny składa wniosek o szacowanie strat w uprawach rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Więcej informacji o szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych

Informacje dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, dostępne są na:

 • stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – KLIKNIJ
 • stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – KLIKNIJ