Producenci rolni z terenu Gminy Rudna mogą już występować o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który wykorzystywany jest do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane będą do 31 sierpnia.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Producent rolny musi także przedstawić faktury VAT na zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku.

Jeżeli producent rolny ubiega się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć także stosowny dokument wydawany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument ten powinien zawierać informację o liczbie dużych sztuk bydła, które były w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku.

Wniosek oraz załączniki do wniosku dostępne są na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Wzory dokumentów > Pozostałe (TUTAJ) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy. Wyłączone są one z opłaty skarbowej.

Limit zwrotu podatku w 2021 roku wynosi:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek bydła

Wypłata zwrotu nastąpi w okresie od 1 do 31 października 2021 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudna – pokój nr 111, tel. 076 749 21 19.