Przypominamy, iż w czwartek 31 sierpnia mija termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski oraz załączniki do wniosków dostępne są na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Wzory dokumentów > Pozostałe lub w Urzędzie Gminy przy ul. Plac Zwycięstwa 16/2.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudna lub pod nr tel. 76 749 21 19.