Wczoraj, 7 maja 2024 roku, nowo wybrany Wójt Gminy Rudna, Zbigniew Grabowski oraz Radni Rady Gminy Rudna złożyli uroczyste ślubowanie na sesji inaugurującej kadencję 2024-2029. Zbigniew Grabowski wygrał wybory samorządowe w pierwszej turze z ponad 74% poparciem. Na objęcie urzędu Wójta Gminy Rudna musiał jednak poczekać miesiąc. Podobnie jak nowo wybrani radni.

Po zaprzysiężeniu Wójt Gminy Rudna zwrócił się do mieszkańców, dziękując im za bardzo liczny udział w wyborach. Frekwencja wyborcza w Gminie Rudna była jedną z najwyższych w kraju i wyniosła 72,21%.

– Stoję dzisiaj przed wami szczęśliwy, ale wiem, że czeka nas dużo pracy i sporo wyzwań. Dziękuję wszystkim za wsparcie, słowa otuchy i tak liczne głosy, które zaprowadziły mnie do miejsca, w którym obecnie się znajduję. Wierzę, że razem podołamy licznym wyzwaniom i będziemy wspólnie działać na rzecz gminy i naszych mieszkańców – dziękował w swoim pierwszym oficjalnym wystąpieniu Wójt Gminy Rudna.

Poza zaprzysiężeniem wójta i ślubowaniem radnych w porządku sesji znalazły się także uchwały o wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Rudna, wynagrodzeniu Wójta Gminy Rudna oraz wyborze składów komisji statutowych Rady Gminy Rudna.

Nowym przewodniczącym Rady Gminy został Andrzej Pakuła, a wiceprzewodniczącymi: Magdalena Piecyk i Dawid Habura. W kwestii wynagrodzenia Wójta Rada Gminy Rudna zdecydowała natomiast, że zostanie ono na poziomie równym wynagrodzeniu poprzednika.

Na uroczystej sesji inaugurującej zabrakło ustępującego Wójta Gminy Rudna, Adriana Wołkowskiego. Sala obrad wypełniona była jednak po brzegi. Na sesji zgromadzili się dyrektorzy jednostek gminnych, sołtysi, mieszkańcy. Nie zabrakło także współpracowników Zbigniewa Grabowskiego ze Szkoły Podstawowej w Rudnej oraz uczniów i ich rodziców. Przed objęciem urzędu Wójta Gminy Rudna Zbigniew Grabowski pełnił bowiem z sukcesami funkcję dyrektora szkoły przez ponad 20 lat.