Raport o stanie gminy Rudna w roku 2022, szczegółowo opisujący sprawy, którymi zajmowali się urzędnicy z wójtem na czele, był podstawą do decyzji związanej z wotum zaufania i absolutorium dla wójta Adriana Wołkowskiego.

Wójt przedstawił radnym najważniejsze informacje związane z gminą, jej funkcjonowaniem i rozwojem. Raport szczegółowo obrazuje dziedziny działalności gminy i jej kondycję. Tutaj Rudna nie ma się czego wstydzić, a wójt otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium.

Sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych sesji w życiu lokalnego samorządu. Przedstawiane są na niej bardzo szczegółowe dane dotyczące gminy, na podstawie których ocenia się pracę Wójta, a tym samym wszystkich urzędników. Raport podsumowuje nie tylko to co działo się w inwestycjach, czy sprawach społecznych. Pokazuje również co działo się w takich dziedzinach jak infrastruktura gminna, gospodarka, edukacja czy sprawach budżetowych. Dodatkowo ocenia on kondycję samorządu.

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu. Nie ukrywał, że to dla niego to ważne decyzje, podejmowane przez radnych. Na sesję bardzo licznie przybyli sołtysi.

– To dla mnie bardzo ważne – mówi Adrian Wołkowski, wójt Rudnej. – Sołtysi są na pierwszej linii kontaktu gminy z mieszkańcami. To u nich rodzą się oddolne inicjatywy związane z realizacją potrzeb naszych mieszkańców. Wójtowi podziękowali za pracę i wsparcie. W podziękowaniu za pracę wójt otrzymał sporo kwiatów, życzono mu również, aby nie zwalniał tempa i dalej pozytywnie zmieniał gminę Rudna.