Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lubinie przypomina, że zgodnie z art. 61, 62, 63 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.) wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej płodów rolnych pochodzenia roślinnego, dostaw bezpośrednich oraz rolniczego handlu detalicznego są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podając zakres i wielkość produkcji oraz rodzaj produktów pochodzenia roślinnego).

Ponadto każdy podmiot wpisany już do rejestru jest zobowiązany do poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o każdym przypadku zmiany działalności (np. rodzaju i wielkości uprawy, rodzaju działalności, właściciela gospodarstwa), celem dokonania zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności.

Wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie, ul. 1-go Maja 15, 59-300 Lubin,
  • za pośrednictwem poczty,
  • przy pomocy platformy elektroniczne ePUAP.

Jedocześnie informujemy, że każdy podmiot prowadzący ww. formy działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów objętych nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podlega karze pieniężnej wymierzonej w drodze decyzji przez właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w wysokości do 5000 zł, jednak nie mniej niż 1000 zł.