Średnia ocen co najmniej 4,5 – to był podstawowy warunek uzyskania stypendium naukowego Wójta Gminy Rudna. Te prestiżowe wyróżnienia otrzymało 36 studentów z naszej gminy. Dziś zostały uroczyście wręczone.

Najwyższą średnią 5,06 uzyskała Paulina Smalec, która studiuje architekturę wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Studentka jako jedyna z wyróżnionych uzyskała średnią powyżej 5,00.

– Osiągnięte przez Was wyniki są niezwykle ważne. Równie istotny jest jednak fakt, że studiujecie z zaangażowaniem i pasją, co wywnioskowałem z przeprowadzonych dziś rozmów, a to jest bezcenne. Serdecznie Wam tego gratuluje, jak również osiągniętych wyników. Jestem przekonany, że stypendium zostanie świetnie spożytkowane. Życzę powodzenia, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń. Cieszę się i jestem dumny, że mamy tak ambitną młodzież – powiedział podczas spotkania wójt Adrian Wołkowski.

Studenci, którzy dziś spotkali się z wójtem Adrianem Wołkowskim studiują na różnych kierunkach, są wśród nich przyszli prawnicy, lekarze, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, geodeci i dziennikarze.

Jednorazowe stypendia w wysokości 2 tys. zł zostały przyznane zgodnie z Uchwałą XLVIII/338/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Rudna ze zmianami. Łącznie z budżetu Gminy Rudna wydatkowano na stypendia 72.000 złotych.

Wszystkim studentom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy sukcesów w dalszej nauce.