Gmina Rudna pozyskała 47 556,36 zł na realizację programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program polega na udzieleniu wsparcia przez asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnoprawnych zamieszkujących na terenie gminy Rudna. Wsparciem mogą zastać objęte dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami do udzielenia tego rodzaju wsparcia oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Chodzi m.in. o pomoc przy przemieszczaniu się w wybrane miejsca (dom, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, świątynie, rehabilitacja, urzędy, znajomi, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe), wspólne dokonywanie zakupów.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. Program realizowany będzie do grudnia 2021 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej.