Prawie 94 500 zł przeznaczyła w pierwszym półroczu tego roku Gmina Rudna na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy wyjeżdżali w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 82 razy do różnych zdarzeń.

Na terenie naszej gminy funkcjonuje 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej: w Rudnej, Górzynie, Orsku, Gwizdanowie i Chobieni. Działa w nich 90 strażaków. Jednostki OSP posiadają 7 samochodów strażackich, z czego 2 lekkie (OSP Górzyn, OSP Orsk) oraz 5 średnich (OSP Rudna, OSP Gwizdanów i OSP Chobienia).

– Gmina Rudna przeznaczyła w pierwszym półroczu 24 000 zł na wynagrodzenia 7 kierowców konserwatorów pojazdów pożarniczych, którzy są strażakami w OSP Rudna, Chobienia, Gwizdanów, Górzyn oraz Orsk. Na utrzymanie samochodów ratowniczych samorząd wyłożył w minionych sześciu miesiącach prawie 22 000 złotych – informuje Elżbieta Olszewska-Filip z Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu Gminy Rudna.

Kolejne niemal 28 000 zł gmina przeznaczyła na administrację oraz utrzymanie budynków remiz OSP, tj. ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, gazu, wody do celów przeciw pożarowych, drobne remonty, przeglądy oraz wywóz odpadów. Za udział w akacjach strażacy otrzymali ekwiwalent pieniężny w wysokości ponad 20 500 zł.

– Działamy i ratujemy. Nie tak dawno gasiliśmy pożar traw między Rudną a Starą Rudną. Dzięki szybkiej akcji pożar strażacy OSP ugasili pożar w zarodku przy pomocy linii szybkiego natarcia – wyjaśnia Damian Sawicki, prezes gminnego zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.

W pierwszym półroczu strażacy z gminnych OSP wyjeżdżali do pożarów lub udzielania pomocy 82 razy. Rok temu takich wyjazdów było 89.