Przypominamy, że zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem
i opakowaniami wielomateriałowymi, a także oddzielanie bioodpadów pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Praktyka pokazuje, że na terenie gminy Rudna pojawiają się duże problemy z segregowaniem odpadów z papieru.

W związku z powyższym przypominamy, że karton po mleku czy soku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Papierowe ręczniki powinniśmy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane, ponieważ zabrudzone, tłuste lub mokre ręczniki papierowe nie nadają się do recyklingu. Ta sama zasada dotyczy chusteczek higienicznych. Do pojemnika na papier nie należy wrzucać również tapet, paragonów sklepowych czy worków po materiałach budowlanych.

Ponadto należy pamiętać, że przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, należy usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw, takich jak: spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki, foliowe okienka z kopert.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 r. dostępny jest na stronie internetowej gminy Rudna www.rudna.pl w zakładce „Mieszkańcy”, w katalogu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej” www.bip.rudna.pl.