Z okazji Dnia Sołtysa składam Sołtysom Gminy Rudna najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Pragnę podziękować za cały trud, wypełnianie codziennych obowiązków oraz szereg inicjatyw, które realizują potrzeby naszych sołectw i przekładają się na ich rozwój.

Dziękuję także za każdą, bezinteresowną pomoc i życzę wielu pozytywnych relacji z naszymi mieszkańcami w przyszłości.

Adrian Wołkowski
Wójt Gminy Rudna