13 czerwca 2021 r. mieszkańcy Kliszowa, Olszan i Radomiłowa wybiorą swojego radnego. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rudna zarządzone zostały decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Głosowanie odbędzie się w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w świetlicy wiejskiej w Kliszowie. Lokal wyborczy czynny będzie od godz. 7:00 do 21:00.

Przed wydaniem karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek sprawdzenia tożsamości wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu z fotografią.