Decyzją Wojewody Dolnośląskiego  zmieniony został termin wyborów uzupełniających do rady Gminy Rudna. Mieszkańcy Kliszowa, Olszan i Radomiłowa mają wybrać swojego radnego dopiero 13 czerwca.

Kolejne przesunięcia spowodowane są sytuacją epidemiczną w kraju i opinią Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku nowym terminem głosowania zmianie ulegają terminy wykonania niektórych czynności, wynikających z kalendarza wyborczego:

– do 8 czerwca 2021 do godz. 24.00 – zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców, podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji w warunkach domowych,

– 11 czerwca 2021 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej,

– 12 czerwca 2021 r. – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców,

– 13 czerwca 2021 r. – godz. 7.00 – 21.00 – przeprowadzenie głosowania.