Gmina Rudna wyłoniła firmy, które zajmować się będą utrzymaniem i pielęgnacją poboczy dróg gminnych. Z uwagi na duży obszar, zadanie podzielono na dwie części.

Prace ruszą od maja br., a umowa będzie obowiązywała do 30 listopada 2021 r. W ramach prac wykonawcy będą dokonywali koszenia traw i chwastów przy drogach gminnych, zlokalizowanych na terenie gminy Rudna.

Zadanie nr I obejmuje miejscowości:

 • Bytków,
 • Brodowice,
 • Chełm,
 • Radoszyce,
 • Gawrony,
 • Gawronki,
 • Gwizdanów,
 • Kębłów,
 • Orsk,
 • Studzionki,
 • Wysokie.

Zadanie nr II obejmuje miejscowości:

 • Brodów,
 • Ciechłowice,
 • Górzyn,
 • Juszowice,
 • Koźlice,
 • Mleczno,
 • Kliszów,
 • Miłogoszcz,
 • Naroczyce,
 • Nieszczyce,
 • Olszany,
 • Radomiłów,
 • Rynarcice,
 • Stara Rudna,
 • Toszowice,
 • Wądroże.

Każdy z wykonawców mógł złożyć ofertę na jedno bądź oba zadania. W sumie oferty złożyło siedmiu wykonawców, przy czym najkorzystniejszą okazały się oferta firmy „AMP Usługi Adam Pyrz” dla zadania nr I oraz oferta firmy „Usługi geodezyjne Jerzy Kołoszyc” dla zadania nr II.

Koszt realizacji pierwszego z zadań wyniesie 40 tys. 176 zł, a drugiego 43 tys. 800 zł.