Prace rozpoczną się po majówce. Remont obejmie zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w sołectwie.

W pierwszej kolejności zostaną wyremontowane rowy oraz kaskady znajdujące się na dopływach do zbiornika. Remont przejdzie również ujęcie wody, a teren, na który obecnie sączy się woda wypływająca z uszkodzonego ujęcia, zostanie zagospodarowany.

Ponadto prace obejmą remont barierek ochronnych, wykonanie cięć pielęgnacyjno – technicznych  drzew, wycinkę odrostów samosiewów drzew zlokalizowanych na skarpach rowów oraz remont zastawki piętrzącej wodę.

– Jest to jedno z ładniejszych miejsc w naszej gminie i zależy mi by cieszyło oko przez następne lata.  Słynne źródełko i cały teren jest pod opieką konserwatora zabytków, dlatego tak długo trwały uzgodnienia dotyczące zakresu prac. W końcu udało się znaleźć konsensus i startujemy z remontem – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Wartość inwestycji wynosi ponad 250 tysięcy złotych. Wykonawca ma 3 miesiące na wykonanie prac.