Prace rozpoczną się po podpisaniu umowy. Na razie została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonanie remontu drogi.

Zadanie ma być realizowane na odcinkach Olszany – Górzyn – Naroczyce o łącznej długości ok. 3,8 km. Inwestycja będzie finansowana z budżetu Gminy Rudna oraz Rządowego Funduszu Dróg.

– O ten niezbędny remont i pozyskanie zewnętrznego finansowania staraliśmy się długo, ale sprawa wreszcie finalizuje się. Jeżeli wszystkie procedury zakończą się podpisaniem umowy z wykonawcą, prace powinny rozpocząć się już wkrótce – informuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Stan techniczny powiatowej drogi jest zły. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2022-2023.