Już 13 października startuje wymiana starych wodomierzy na nowe wodomierze z systemem odczytu radiowego w Rudnej, przy ulicy Leśnej. Następnie wodomierze zostaną wymienione w domach mieszkańców Koźlic.

Wodomierze w Rudnej przy ul. Leśnej będą wymieniane od 13 do 15 października 2021 r., w godz. 8:00-20:00. U mieszkańców Koźlic wymianę zaplanowano na dni 15-20 października 2021 r., w godz. 8:00-20:00.

– W związku z przeprowadzanymi pracami, prosimy wszystkich mieszkańców o udostępnienie dojścia do wodomierzy we wskazanych dniach. Należy pamiętać, że przedstawiciele firmy wykonawczej dysponują pisemnym upoważnieniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, które umożliwia im przeprowadzenie prac – informuje Halina Zbroińska, dyrektor ZGKiM w Rudnej.

Podliczniki do wody na cele gospodarcze

Jeśli mieszkańcy chcą rozliczać wodę na cele gospodarcze według dotychczasowych zasad, konieczne jest przeprowadzenie wymiany istniejącego podlicznika wodomierza głównego na podlicznik z systemem odczytu radiowego.

W przypadku podlicznika, który posiada ważną datę legalizacji, wykonawcy wymienią go bezpłatnie na podstawie pisemnego zlecenia mieszkańca. Podlicznik bez ważnej daty legalizacji może zostać wymieniony tylko odpłatnie. W tym przypadku należność za wykonanie usługi wymiany podlicznika zostanie naliczona ZGKiM w Rudnej na fakturze VAT płatnej w terminie 14 dni od daty wystawienia.

Koszt wymiany poszczególnych podliczników:

  • podlicznik o średnicy DN15 – 263,22 zł brutto
  • podlicznika o średnicy DN20 – 252,15 zł brutto

Wszelkie prace w zakresie wymiany wodomierzy przeprowadzą przedstawiciele firmy NETPROCES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Asnyka 7-9, 80-316 Gdańsk. Więcej informacji udziela ZGKiM w Rudnej, tel. 76 746 70 84.