156 prac wzięło udział w konkursie plastyczno-fotograficznym „Gmina Rudna wolna od smogu”. Swoje prace przygotowali podopieczni gminnego żłobka, przedszkolaki z placówek w Chobieni i w Rudnej, uczniowie szkół podstawowych w Chobieni i w Rudnej oraz dorośli mieszkańcy naszej gminy. Mamy już listę zwycięzców!

Komisja konkursowa oceniła prace konkursowe według następujących kryteriów: zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość i kreatywność, sposób ujęcia tematu, walory artystyczne m.in. kompozycji, kolorystyki, techniki wykonania.

Komisja przyznała następujące nagrody: 

w Kategorii I – dzieci uczęszczające do Żłobka wraz z rodzicami, wykonanie rysunku plastycznego (format A3 lub A4) poprzez stworzenie postaci Pana Smoga, wędrującego przez komin do powietrza atmosferycznego:

I miejsce – Alexandre Kharatishvili
II miejsce – Jakub Dudek
III miejsce – Jan Sygnatowicz

w Kategorii II – przedszkolaki wraz z rodzicami, wykonanie rysunku plastycznego (format A3 lub A4) poprzez stworzenie postaci Pana Smoga, wędrującego przez komin do powietrza atmosferycznego:

I miejsce – Artur Kozak
II miejsce – Helena Makary
III miejsce – Alan Zarzycki

w Kategorii III – uczniowie szkoły podstawowej – klasa I-III, wykonanie pracy plastycznej płaskiej (format A3 lub A4) z wykorzystaniem materiałów do recyklingu, przedstawiającej wymyśloną postać, która walczy ze smogiem:

I miejsce – Karolina Zagrodna
II miejsce – Michalina Cidyło
III miejsce – Alicja Jarosz

w Kategorii IV – uczniowie szkoły podstawowej – klasa IV-VI, wykonanie komiksu (format A3, A4), przedstawiającego podróż postaci Pana Smoga w kominie do powietrza atmosferycznego, czyli etapy tworzenia się smogu:

I miejsce – Antonina Kijewska
II miejsce – Kornelia Sośnicka
III miejsce – Blanka Szulc

w Kategorii V – uczniowie szkoły podstawowej – klasa VII-VIII, wykonanie pracy plastycznej z efektem 3D, do wysokości max. 30 cm, przedstawiającej „Smogmaszynę”, która wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego – wpłynęły tylko 2 prace:

I miejsce – Aleksandra Kołodziej
II miejsce – Aleksandra Filarowska

w Kategorii VI – młodzież i dorośli, wykonanie fotografii, przedstawiającej  skutki nadmiernego  zanieczyszczania powietrza atmosferycznego:

I miejsce – Aneta Musiałowska
II miejsce – Hanna Stefańska
III miejsce – Dorota Adamczyk

Wystawa wszystkich otrzymanych prac oraz ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem dyplomów i nagród będzie miało miejsce 27 października 2021 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury Gminy Rudna. Uczestnikom bardzo dziękujemy za zainteresowanie konkursem i przygotowanie prac!

Konkurs plastyczny jest finansowany ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z budżetu Gminy Rudna.