Rozpoczął się remont ponad kilometra drogi gminnej nr 101170D w Mlecznie. W ramach tej inwestycji zostanie zdjęta stara nawierzchnia drogi i położona nowa.

Prace wystartowały od przełożenia nawierzchni zatoki autobusowej. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzony remont 900 metrów chodnika i częściowa wymiana betonowych krawężników. Na zakończenie wykonawca odtworzy elementy organizacji ruchu.

– To kolejny krok w długoterminowym planie remontów istniejących w naszej gminie dróg. Niektóre z nich są mocno zużyte, dlatego pozyskując zewnętrzne środki finansowe, sukcesywnie naprawiamy wieloletnie zaniedbania. Jeżdżąc po gminie, wszyscy widzimy, że wiele dróg całymi latami nie remontowano. Teraz to się zmieni, bo widzimy jak ogromna jest skala potrzeb. W długoterminowym wykazie niezbędnych prac będziemy ujmować także drogi wojewódzkie i powiatowe. Naszych mieszkańców nie interesuje kto jest zarządcą konkretnego odcinka drogi. Chce, aby był on w dobrym stanie – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Wartość inwestycji w Mlecznie wynosi ponad 1 milion 677 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na ten cel ponad 814 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace mają się zakończyć pod koniec stycznia.