Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie przekazuje zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych opracowane w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-Co-V-2.

Celem wdrażanych procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa gospodarzom i pracownikom sezonowym, umożliwienie im odbycia kwarantanny oraz utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Wytyczne