Kończy się nabór wniosków w Programie Stypendialnym „zDolny Śląsk”. W ramach XXII edycji programu zostanie przyznanych 50 stypendiów dla wyróżniających się osiągnięciami, ale i postawą uczniów i absolwentów szkół podstawowych i średnich z terenu całego województwa.

Stypendia przeznaczone są dla absolwentów klas IV szkół podstawowych, przez starszych uczniów tych szkół, aż po tegorocznych maturzystów. Nagrodzeni zostaną kandydaci, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, działalności artystycznej lub sportowej, ale także młodzież zaangażowana w działalność społeczną.

Nabór wniosków trwa do 4 października 2022. Regulamin, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory wniosków dostępne są TUTAJ

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać wyłącznie tradycyjną pocztą do 4 października 2022 na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście.

Program Stypendialny “zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Do tej pory w ramach programu pomoc otrzymało blisko 1400 młodych ludzi; na ten cel wydatkowano około 1,5 mln złotych.