logo Gminy RudnaZwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, którzy najdotkliwiej odczuli skutki pandemii COVID-19 – to jeden z punktów porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Rudna. Projekt uchwały w tej sprawie złożył wójt Adrian Wołkowski.

Zwolnienie dotyczyć ma podatku od nieruchomości: gruntów budynków i budowli, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej .

Radni procedować będą także zmiany w Statucie Gminy Rudna, zaplanowane jest także przyjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie odbędzie się 11 marca 2021 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Rudna. Będzie transmitowanie za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=rudnaugsesja