Sołtysi i wyznaczone przez wójta osoby zajmą się dystrybucją tabletek jodku potasu. Pracownicy gminy zapoznali sołtysów z ich rolą w przypadku, gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia skażeniem radioaktywnym.

W budynku Gminy Rudna doszło do spotkania wszystkich sołtysów, tych nowo wybranych w tegorocznych wyborach i piastujących tę zaszczytną funkcję już kolejną kadencję. Podczas spotkania poruszano między innymi tematy dotyczące funkcjonowania sołectw. Jednym z nich była dystrybucja tabletek jodku potasu w przypadku zagrożenia radioaktywnego.
– Z powodu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę powstało zagrożenie ataku na Zaporoską Elektrownię Atomową. Tabletki jodku potasu trafiły do wszystkich urzędów w Polsce. Jest to substancja stosowana zapobiegawczo przy możliwym ryzyku skażenia promieniotwórczego, by chronić tarczycę. Otrzymaliśmy 14 tysięcy takich tabletek – mówiła Małgorzata Regmunt, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich. –
Tabletki przeznaczone są dla osób do 60 roku życia. W pierwszej kolejności otrzymają je dzieci oraz młodsi dorośli.
Dystrybucją tabletek zajmą się sołtysi, pracownicy świetlic, kurierzy i osoby wyznaczone przez wójta z chwilą, gdy wystąpi zagrożenie radioaktywne.
– Obecnie takie zagrożenie nie występuję, nasze działania mają charakter prewencyjny – mówiła Małgorzata Regmunt

W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Dyrektor Centrum Kultury, Kierownik Referatu Organizacyjnego i radca prawny.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tabletki jodku potasu trafiły do wszystkich gmin w Polsce. Gmina Rudna w porozumieniu z wojewodą wskazała, że punktami dystrybucji gdyby zaszła taka potrzeba będą:

Świetlica Wiejska w Chobieni, ul. Rynek 6,
Świetlica Wiejska w Brodowicach, Brodowice 12,
Świetlica wiejska Brodów 29,
Świetlica wiejska Gwizdanów 3A,
Świetlica Wiejska w Chełmie, Chełm 8A
Świetlica wiejska Chobienia ul. Rynek 6,
Szkoła Podstawowa w Chobieni ul Szkolna 2,
Przedszkole Gminne w Chobieni ul. Nadrzeczna 11A,
Świetlica Wiejska w Ciechłowicach, Ciechłowice 10A,
Świetlica wiejska Gawronki 4A,
Świetlica wiejska Gawrony 18,
Świetlica wiejska Górzyn 19A,
Świetlica Wiejska w Gwizdanowie, Gwizdanów 3A,
Sołectwo Juszowice 4B,
Świetlica Wiejska w Kębłowie, Kębłów 14A,
Świetlica wiejska Kliszów 15,
Świetlica wiejska Koźlice 19A,
Świetlica wiejska Miłogoszcz 19A,
Świetlica wiejska Mleczno 12,
Świetlica wiejska Naroczyce 48/1,
Świetlica wiejska Nieszczyce 37,
Świetlica wiejska Olszany 24A,
Świetlica wiejska Orsk 9,
Świetlica wiejska Radomiłów 4 A,
Świetlica wiejska Radoszyce 53,
CKGR Rudna ul. Wesoła 13,
CKGR Rudna ul. Ścinawska 21,
Rudna Szkoła Podstawowa w Rudnej ul. Piaskowa 3,
Przedszkole Gminne w Rudnej ul. Polna 3D,
Orlik Rudna ul. Leśna 9,
Świetlica wiejska Rynarcice 7A,
Świetlica wiejska Stara Rudna 19A,
Świetlica wiejska Studzionki 7,
Świetlica wiejska Toszowice 23,
Świetlica wiejska Wądroże 19A,
Świetlica wiejska Wysokie 15.