Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przypomina o zabezpieczeniu wodomierzy zewnętrznych oraz instalacji wodociągowej przed zimą. Pozwoli to uniknąć zamarznięcia wody i przerw w dostawach spowodowanych awarią.

Przed zimą warto przede wszystkim zabezpieczyć przed niskimi temperaturami pomieszczenia, gdzie znajdują się wodne instalacje, czyli wstawić brakujące szyby, uszczelnić drzwi i okna czy naprawić ubytki w ścianach. Studzienki wodomierzy powinny zostać oczyszczone, a woda z nich usunięta. Trzeba również zwrócić uwagę czy pokrywy studzienek nie są uszkodzone.  

– Zachęcam do zaizolowania wodomierzy. Wystarczy jakaś tkanina, wełna czy styropian. Ważne, by można było to zabezpieczenie łatwo zdjąć przy odczycie licznika. Jeżeli przewody wodociągowe przechodzą przez nieogrzewane pomieszczenia, też trzeba zabezpieczyć przed mrozem rury. Na koniec, jeżeli mamy elementy instalacji wykorzystywanej jedynie latem, prosimy o zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie – przypomina Halina Zbroińska, dyrektor ZGKiM w Rudnej.

Jeżeli jednak dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu, prosimy o zgłaszanie wycieku wody do ZGKiM. Telefon alarmowy 76 746 70 84 jest czynny całą dobę. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 awarie można również zgłaszać do Wydziału Eksploatacji i Usług, tel. 76 746 70 94.

Wymiana uszkodzonego mrozem wodomierza jest odpłatna. Pamiętajmy zatem o zabezpieczeniu naszych instalacji przed niskimi temperaturami.