Pochodząca z początku XX wieku czterokołowa ręczna pompa strażacka przejdzie specjalistyczną renowację. Za kilka miesięcy będzie można podziwiać rezultaty prac konserwatorskich.

Gmina Rudna podpisała umowę na renowację tego strażackiego zabytku z pracownią konserwatorską.

Urządzenie ma 170 cm wysokości, 360 cm długości i 166 cm szerokości. Składa się z elementów żelaznych, stalowych, spiżowych, stopów miedzi oraz drewna. Przez wiele lat służyło do gaszenia pożarów, a po wojnie, do 2008 roku, było eksponowane w Toszowicach. Warunki atmosferyczne i nieumiejętne próby renowacji doprowadziły do znacznego zniszczenia pompy. Obecnie większość elementów drewnianych jest zbutwiałych lub zniszczonych przez korniki. Części metalowe są w większości skorodowane i pokryte kilkoma warstwami różnych farb, brakuje dzwonka, kołowrotka i stelaża pod wąż. Podczas prac konserwatorskich ma zostać odtworzony pierwotny wygląd urządzenia, a wszystkie mechanizmy mają odzyskać sprawność.

– Takie urządzenia są już bardzo rzadko spotykane i mają ogromną wartość historyczną. Ten wyjątkowy zabytkowy strażacki wóz przez wiele lat niszczał, dlatego zdecydowałem o jego renowacji i ekspozycji – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Sikawkę strażacką ręczną do transportu konnego – bo tak brzmi nazwa urządzenia – wyprodukowała Wytwórnia sprzętu i urządzeń gaśniczych Fridericha Augusta Fladera z Johnstadt w Saksonii w 1912 roku. Założony w 1860 roku zakład działa do dzisiaj. Obecnie saksońska firma produkuje urządzenia przeciwpożarowe, pompy dla przemysłu, biogazu i rolnictwa na całym świecie.

Koszt renowacji strażackiej pompy wyniesie 55 350,00 zł.