Odsłonięto zabytkowe łacińskie sentencje wieńczące ściany nawy w kościele parafialnym w Rudnej. Prace konserwatorskie częściowo sfinansowała Gmina Rudna.

– Spodziewaliśmy się, że ktoś nam chciał coś powiedzieć. Okazuje się, że w tych trudnych czasach znajdujemy przypomnienie rzeczy najważniejszej. Jeden z napisów mówi „Kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu”. To piękne i pełne optymizmu przesłanie – mówi ks. dr Jan Pazgan, proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Rudnej.

Inskrypcje pochodzą z początku XX wieku, czyli przez ponad 100 lat były przykryte pod kolejnymi warstwami farby. Zanim zaczął się remont kościoła, zostały przeprowadzone przez specjalistyczną firmę badania stratygraficzne.

– Wykonaliśmy odkrywki w celu określenia oryginalnej techniki wykonania, sposobu wykończenia oraz kolorystyki wnętrz. Okazało się, że warto było sprawdzić. Historycznie dużą wartość ma technika wykonania tych napisów. Na przełomie XIX i XX wieku artyści zaczynali nowatorskie eksperymenty z imitacją szlachetnych materiałów przy użyciu wyszukanych technik. Tutaj w Rudnej mamy przykład świetnej imitacji przestrzennej inskrypcji w piaskowcu stworzonej zwykłą farbą – informuje Piotr Paszkot zajmujący się konserwacją dzieł sztuki.

Głównymi celami prowadzonych prac były odtworzenie zabytkowego malowidła ściennego oraz poprawa stanu zachowania zabytkowego kościoła. Zadanie wykonano zgodnie z pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy. Wysokość dotacji Gminy Rudna wyniosła 33 000,00 zł

Przypomnijmy, że kościół w Rudnej, wzniesiony na przełomie XV i XVI w., został odbudowany po pożarze w 1662 r. i przebudowany w latach 1859-1860. We wnętrzu zachowały się elementy wyposażenia pochodzące z okresu budowy świątyni, między innymi neogotyckie ołtarze, ambona, chrzcielnica, prospekt organowy, konfesjonał, pojedyncze obrazy i stacje Drogi Krzyżowej.